МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧУУЛГАН 2019

ДэлгэрэнгүйБүртгэл

Чуулгaны тухай

Монголын Эдийн Засгийн Форум нь Засгийн газар, бизнес эрхлэгчид, олон нийтийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, иргэний нийгмийн төлөөлөлүүдийн хооронд мэтгэлцээн, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх замаар хөгжлийн бодлогын хувилбаруудыг бий болгох зорилготой бие даасан, төрийн бус, ашгийн бус байгууллага юм.

Жил бүр 1200 орчим оролцогчид бүртгүүлэн оролцдог төр, хувийн хэвшлийн хэлэлцүүлгийн индэр
Сургалт, дугуй ширээний уулзалт, хэлэлцүүлэгүүдийг Дэлхийн эдийн засгийн форумтай хамтран зохион байгуулдаг.
2010 оноос хойш 7 удаагийн эдийн засгийн чуулганыг амжилттай зохион байгуулсан
Байнгын хамтран ажилладаг байгууллагууд болон ажлын хэсгүүдтэй.
Бодлого боловсруулагчид, хувийн хэвшлийнхэн, олон улсын байгууллага, иргэний нийгмийн төлөөллүүд хамтдаа эдийн засгийн асуудлуудаа хэлэлцдэг хамгийн том форум.
2010 онд байгуулагдсан ашгийн бус байгууллага.
Чуулган
2018
5 сарын 21, 22
Чуулган
2018
3 сарын 28
Чуулган
2017
7 сарын 06-07
Чуулган
2016
3 сарын 30-31
Чуулган
2015
4 сарын 02-03
Чуулган
2014
3 сарын 24-25
Чуулган
2013
3 сарын 3-4
Чуулган
2012
3 сарын 5-6
Чуулган
2011
3 сарын 3-4
Чуулган
2010
2 САРЫН 08-09

Жил бүр

120

Мэргэжилтнүүд

1000

Оролцогчид

20

Илтгэгчид