News-2018-03

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭЭЛТИЙН ОНЦЛОХ ИШЛЭЛ:

By May 21, 2018 No Comments

Засаглалын асуудлаар:

Шудрага, хариуцлагатай засаглалыг төлөвшүүлэх гол үндэс нь “Бодлогын тогтвортой
байдал”, “Төрийн институцийн тогтвортой байдал”, “Төрийн албаны ёс зүйтэй,

шударга, ил тод байдал” юм.

Салбарын хөгжлийн зорилт:

Иргэдээ эрүүл, аюулгүй хүнсээр бүрэн хангаж, улмаар хөрш орнуудын эрчимтэй нэмэгдэж
байгаа дундаж болон чинээлэг давхрагын эрэлтэд нийцсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн,
эко хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, ХҮНС ЭКСПОРТЛОГЧ УЛС болно.

Татварын бодлогын шинэчлэлийн талаар:
Монгол Улсын Засгийн газар бизнес эрхлэхэд ээлтэй, ажлын байр бий болгоход чиглэсэн,
тэгш шударга татварын орчныг бий болгох хүрээнд шударгаар бизнес эрхлэгч, сайн татвар
төлөгчдийг дэмжин татварын зардлыг нь бууруулахыг зорино.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд
Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ

Leave a Reply