News-2018-5

Хөтөлбөр

By May 21, 2018 No Comments

1 дэх өдөр

1

08:00 - 09:00

Оролцогчдын бүртгэл
2

09:00 - 09:10

Нээлтийн үг: Монгол Улсын Ерөнхий Сайд
3

09:10 - 09:25

УИХ-ын даргын мэндчилгээ М.Энхболд
4

09:25 - 09:40

Хүндэт зочны илтгэл Дэлхийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын өрсөлдөх чадвар ба Монгол Улс (Дэлхийн Банк)
5

09:40 - 10:40

Нэгдсэн хуралдаан
Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого ба Хэрэгжих хөтөлбөрүүд
6

10:40 - 10:55

Цайны завсарлага
7

10:55 - 12:00

Нээлттэй хэлэлцүүлэгТөр, хувийн хэвшлийн диалоги ба Хамтын ажиллагаа
8

12:00 - 13:30

Салбар хуралдаан 1, 2, 3
9

13:30 - 14.30

Үдийн зоог
10

14:30 - 16:30

Салбар хуралдаан 4, 5, 6
11

16:30 - 16:45

Цайны завсарлага
12

16:45 - 17:30

Нэгдсэн хуралдаан Өдрийн тойм
13

18:00 - 21:00

Монгол Улсын Ерөнхий
Сайдын хүлээн авалт

2 дaхь өдөр

1

08:00 - 09:00

Оролцогчдын бүртгэл
2

09:00 - 09:15

Нээлтийн үг: Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
3

09:15 - 10:00

Хүндэт зочины лекц Рио Тинто
4

10:00 - 11:00

Нэгдсэн Хуралдаан Монгол Улсын хөгжлийн загвар
5

11:00 - 11:15

Цайны завсарлага
6

11:15 - 13:15

Салбар хуралдаан 7, 8, 9
7

13:15 - 14:00

Үдийн завсарлага Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга аймгийн засаг дарга нар болон хувийн хэвшлийн төлөөлөлтэй хийх хаалттай уулзалт
8

14:00 - 15:00

Нээлттэй хэлэлцүүлэг Аж үйлдвэрийн IV дэх хувьсгал
9

15:00 - 17:00

Салбар хуралдаан 10, 11, 12
10

17:00 - 17:15

Цайны завсарлага
11

17:15 - 17:45

Нэгдсэн хуралдаан Өдрийн тойм
12

17:45 - 18:00

Хөрөнгө оруулалт хамтын
ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг
зурах ёслолын ажиллагаа
13

18:00 - 18:20

Хаалтын үг: МУ-н Ерөнхий Сайд
14

18:30 - 19:00

Төрийн гурван өндөрлөг бизнесийн холбоодтой хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, чуулганаар хэлэлцэж зөвшилцсөн асуудлуудыг баталгаажуулах арга хэмжээ
15

18:30 - 21:00

МУ-н Ерөнхийлөгчийн
хүлээн авалт

Leave a Reply