Чуулганы мэдээлэл

Эдийн засгийн чуулган 2010

Бид хамтдаа чадна

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболдын санаачилсан, манай оронд анх удаа болж буй “Монголын эдийн засгийн чуулганаар “Улсын бүртгэлийн шинэчлэл“, “Хөрөнгийн зах зээлийн шинэчлэл“, “Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь” гэсэн гурван салбар хуралдааныг хийж байна.

  • Хөрөнгийн Зах Зээлийн Шинэчлэл
  • Төсвийн хууль эрх зүйн шинэтгэл
  • Өрсөлдөх Чадварыг Дээшлүүлэх
  • Геологи, уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал ба тулгамдаж буй асуудал
  • Салбарын байдал: Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд
  • Улсын Бүртгэлийн Шинэчлэл
May 17, 2018

Форумд Эрнанда де сото лекц уншлаа

May 17, 2018

ФОТО МЭДЭЭ – 2010

May 17, 2018

НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДАРААХ ЗАВСАРЛАГА 2010.02.08

May 17, 2018

ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХҮЛЭЭН АВАЛТ 2010.02.08

May 17, 2018

БҮРТГЭЛ 2010.02.08

May 17, 2018

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ ХҮЛЭЭН АВАЛТ

May 17, 2018

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ ХҮЛЭЭН АВАЛТ 2010.02.07

May 17, 2018

АЖЛЫН ХЭСЭГ ЕРӨНХИЙ САЙДТАЙ

May 17, 2018

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ 2010.02.06-07

May 17, 2018

ILOFT ХҮЛЭЭН АВАЛТ

May 17, 2018

ХЭРНАНДО ДЕ СОТО МОНГОЛД

May 17, 2018

ЗАВСАРЛАГА 2010.02.09

May 17, 2018

“I LOFT” ХҮЛЭЭН АВАЛТ 2010.02.09

May 17, 2018

HERNANDO DE SOTO 2010.02.09

May 17, 2018

ХААЛТЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН 2010.02.09

May 17, 2018

ХААЛТЫН ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ 2010.02.09

May 17, 2018

2010.02.08 ҮДЭЭС ӨМНӨХ САЛБАР ХУРАЛДААН

May 17, 2018

САЛБАР ХУРАЛДААН 2010.02.09

May 17, 2018

2010.02.08 ҮДЭЭС ХОЙШ САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ЗАВСАРЛАГА

May 17, 2018

2010.02.08 ҮДЭЭС ХОЙШ САЛБАР ХУРАЛДААН

May 17, 2018

НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ НЭЭЛТ 2010.02.08

Мэдээлэл алга байна.

Мэдээлэл алга байна.

May 17, 2018

Улсын бүртгэлийн шинэчлэл

May 17, 2018

Салбарын байдал: Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд

May 17, 2018

Геологи, уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал ба тулгамдаж буй асуудал

May 17, 2018

Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

May 17, 2018

Төсвийн хууль эрх зүйн шинэтгэл

May 17, 2018

Хөрөнгийн Зах Зээлийн Шинэчлэл

Ивээн тэтгэгчид