Чуулганы мэдээлэл

Эдийн засгийн чуулган 2011

Хөгжилд хамтдаа

Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашдын төлөв, хөгжил дэвшилд онцгой ач холбогдол бүхий Монголын Эдийн Засгийн Чуулган болон уг чуулганы нэг хэсэг болох Хөрөнгө Оруулалтын Чуулган 2011 чуулганд онцлох сэдэв, салбар тус бүрээр төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэмтэн судлаачид болон олон улсын байгууллагууд хамтдаа суун гурван өдрийн турш хэлэлцүүлэг, хуралдаан өрнүүллээ.

 • Хөгжлийн загвар, хүнд өгөөжтэй өсөлт
 • Хөгжлийн загвар, хүнд өгөөжтэй өсөлт хуралдаан
 • Өрсөлдөх чадварын хэмжүүр, Кластер, Инноваци хуралдаан
 • Өрсөлдөх чадварын хэмжүүр, Кластер, Инноваци
 • Санхүүгийн зах зээл
 • Бизнесийн таатай орчин
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байр
 • Нийслэл хотын хөгжил
 • Төлөвлөлт, төсөв
 • Иргэний оролцоо, мэргэжлийн холбоодын чадавхи
 • Компанийн засаглал/ТӨҮГ-ийн удирдлага
 • Төрийн албаны шинэчлэл
 • Дээд боловсрол ба эрэлт хэрэгцээ
 • Нийгмийн хамгаалалын шинэчлэл
 • Мэргэжлийн боловсрол ба эдийн засгийн өсөлт
 • Орон нутгийн хөгжил
May 17, 2018

Ерөнхийлөгч “CNN” агентлагийн сэтгүүлчид ярилцлага өглөө

May 17, 2018

CNN телевизийн олон улсын хүндэт сурвалжлагч эдийн засгийн форумын нэгдсэн хуралдааныг удирдлаа

May 17, 2018

Хариуцлагатай уул уурхай, ил тод байдлын асуудалд голлон анхаарлаа хандууллаа

May 17, 2018

2011 оны 03-сарын 04

May 17, 2018

2011 оны 03-сарын 02

May 17, 2018

2011 оны 03-сарын 03

May 17, 2018

Хэвлэлийн бага хурал

May 17, 2018

Байгалийн баялагийн хараал: судалгаа

May 17, 2018

Монголын Эдийн Засгийн чуулга уулзалтын 2 дахь өдрийн нээлт

May 17, 2018

Монголын Эдийн засгийн чуулга уулзалт 2011

May 17, 2018

Завсарлага

May 17, 2018

Нэгдсэн хуралдаан, өдрийн тойм

May 17, 2018

Монголын Эдийн Засгийн Чуулганы Нээлт

May 17, 2018

Боловсролын салбарынхан Эдийн Засгийн Чуулганд бэлтгэж байна

May 17, 2018

2011.02.17-ны ажлын хэсгийн хуралдаан

May 17, 2018

Ажлын хэсгийн хуралдаан

May 17, 2018

Модератор хийх сэтгүүлчидтэй хийсэн сургалтын зурагнууд

May 17, 2018

Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2011-ын ажлын хэсгийн хуралдаан

May 17, 2018

3-Р ХЭСЭГ МЭЗЧ-2011 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

May 17, 2018

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООДЫН ЧАДАВХИ 2011.03.02 1-Р ХЭСЭГ

May 17, 2018

1-Р ХЭСЭГ МЭЗЧ-2011 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 2011.03.03

May 17, 2018

2-Р ХЭСЭГ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 2011.03.03

May 17, 2018

МЭЗЧ 2011 САЛБАР ХУРАЛДААН 12: ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ: НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ

May 17, 2018

ЗӨГИЙН ҮҮР 2011 ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН 2-Р ХЭСЭГ

Мэдээлэл алга байна.

May 17, 2018

Орон нутгийн хөгжил

May 17, 2018

Мэргэжлийн боловсрол ба эдийн засгийн өсөлт

May 17, 2018

Нийгмийн хамгаалалын шинэчлэл

May 17, 2018

Дээд боловсрол ба эрэлт хэрэгцээ

May 17, 2018

Төрийн албаны шинэчлэл

May 17, 2018

Компанийн засаглал/ТӨҮГ-ийн удирдлага

May 17, 2018

Иргэний оролцоо, мэргэжлийн холбоодын чадавхи

May 17, 2018

Төлөвлөлт, төсөв

May 17, 2018

Нийслэл хотын хөгжил

May 17, 2018

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байр

May 17, 2018

Бизнесийн таатай орчин

May 17, 2018

Санхүүгийн зах зээл

May 17, 2018

Өрсөлдөх чадварын хэмжүүр, кластер, инноваци

May 17, 2018

Өрсөлдөх чадварын хэмжүүр, кластер, инноваци хуралдаан

May 17, 2018

Хөгжлийн загвар, хүнд өгөөжтэй өсөлт хуралдаан

May 17, 2018

Хөгжлийн загвар, хүнд өгөөжтэй өсөлт

Ивээн тэтгэгчид