Чуулганы мэдээлэл

Эдийн засгийн чуулган 2012

“Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2012” хүрээнд Эдийн засгийн хөгжил: Оролцоотой өсөлт, Нийгмийн бодлого: Хүртээмжтэй хөгжил, Өрсөлдөх чадвар: Инноваци ба Ногоон шийдэл зэрэг сэдвүүдээр салбар хуралдааныг зохион байгуулж байна.

 • Хамтны үнэт зүйл ба сайн засаглал
 • Нефтийн бүтээгдэхүүний хараат байдал, даван туулах нь
 • Усны менежмент
 • Нүүрс үү, салхи уу?
 • Инновацийн орчин, технологийн гарц
 • Эрүүл мэндийн салбар: Асуудал ба шийдэл
 • Тэтгэврийн тогтолцоо: Нийгмийн хамгааллын хэрэгсэл болох нь
 • Ядуурал: Өсөлт ядуурлыг бууруулах уу?
 • Төсвийн зарцуулалт ба татвар төлөгчдийн хяналт
 • Эдийн засгийн өсөлт ба санхүүгийн салбар
 • Эрсдэл, түүний удирдлага
 • Баялгийн орлогын зохистой удирдлага, эдийн засгийн төрөлжилт
 • Авлигын эсрэг түншлэлийн санаачилга

“МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧУУЛГАН 2012” ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ САЛБАР ХУРАЛДААНУУДЫН СЭДЭВ

Эдийн засгийн хөгжил: Оролцоотой өсөлт

СХ1. Баялгийн орлогын зохистой удирдлага, эдийн засгийн төрөлжилт

СХ2. Төсвийн зарцуулалт ба татвар төлөгчдийн хяналт

СХ3. Эдийн засгийн өсөлт ба санхүүгийн салбар

СХ4. Эрсдэл, түүний удирдлага

Нийгмийн бодлого: Хүртээмжтэй хөгжил  

СХ5. Ядуурал: Өсөлт ядуурлыг бууруулж чадах уу?

СХ6. Эрүүл мэндийн салбар: Асуудал ба шийдэл

СХ7. Тэтгэврийн тогтолцоо: Нийгмийн хамгааллын хэрэгсэл болох нь

Өрсөлдөх чадвар: Инноваци ба Ногоон шийдэл

СХ8. Инновацийн орчин, технологийн гарц

СХ9. Ногоон шийдэл – Сэргээгдэх эрчим хүч: Нүүрс үү, Салхи уу?

СХ10. Ногоон шийдэл – Усны менежмент

May 17, 2018

Монголын эдийн засгийн чуулганы нээлтийн ажиллагаанд Хүндэт зочин Лорд Уэвэрлигийн хэлсэн үг

May 17, 2018

“Монгол орны хөгжилд” VIII чуулга уулзалт болов

May 17, 2018

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржоос Монголын Сэргээгдэх эрчим хүч-2012 Олон улсын бага хурлын төлөөлөгчдөд илгээсэн мэндчилгээ

May 17, 2018

Шигтгээ лекц тавихаар уригдсан эрхмүүдийн тухай

May 17, 2018

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн загвар, стратеги

May 17, 2018

Хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засаг руу

May 17, 2018

Ногоон ирээдүй – Хөгжил ба оролцоо

May 17, 2018

Монголын эдийн засгийн чуулган 2012 – Ерөнхий мэдээлэл

May 17, 2018

“Өрсөлдөх чадвар: Инноваци ба ногоон шийдэл” хэлэлцүүлэг

May 17, 2018

Эрүүл мэндийн салбар: Асуудал ба шийдэл

May 17, 2018

Монголын эдийн засгийн чуулганы нээлтийн ажиллагаанд Хүндэт зочин Лорд Уэвэрлигийн хэлсэн үг

May 17, 2018

Монголын эдийн засгийн чуулганы шигтгээ лекц

May 17, 2018

Авлигын эсрэг түншлэлийн санаачилга

May 17, 2018

Баялгийн орлогын зохистой удирдлага, эдийн засгийн төрөлжилт

May 17, 2018

Эрсдэл, түүний удирдлага

May 17, 2018

Эдийн засгийн өсөлт ба санхүүгийн салбар

May 17, 2018

Төсвийн зарцуулалт ба татвар төлөгчдийн хяналт

May 17, 2018

Ядуурал: өсөлт ядуурлыг бууруулах уу?

May 17, 2018

Тэтгэврийн тогтолцоо: нийгмийн хамгааллын хэрэгсэл болох нь

May 17, 2018

Эрүүл мэндийн салбар: асуудал ба шийдэл

May 17, 2018

Инновацийн орчин, технологийн гарц

May 17, 2018

Нүүрс үү салхи уу

May 17, 2018

Усны менежмент

May 17, 2018

Нефтийн бүтээгдэхүүний хараат байдал, даван туулах нь

May 17, 2018

Хамтны үнэт зүйл ба сайн засаглал

Ивээн тэтгэгчид