Чуулганы мэдээлэл

Эдийн засгийн чуулган 2015

Итгэлцэл

Зургаа дахь жилдээ зохион байгуулагдсан Монголын эдийн засгийн чуулган-2015 “Итгэлцэл” сэдвийн дор амжилттай болж өндөрлөлөө. Хоёр өдрийн турш явагдсан тус чуулганд дотоод, гадаадын 1500 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм. Түүнчлэн чуулганаар “Монгол Улсын макро эдийн засгийн өнөөгийн байдал”, “Монгол Улсын алсын хараа” гэсэн хоёр нэгдсэн хуралдаан болсон бөгөөд хоёр өдрийн турш нийт есөн салбар хуралдаан боллоо.

 • Монгол улсын макро эдийн засгийн өнөөгийн байдал 
 • Институцийн засаглал ба хамтын ажиллагаа
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт ба эдийн засаг, нийгмийн хөгжил
 • Мэдээллийн ёс зүй (хариуцлага)
 • Төрийн хяналт-шалгалт, түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалт
 • Санхүүгийн салбарын тэнцвэртэй хөгжил ба эз-ийн тогтвортой өсөлт
 • Хөрөнгө оруулалтын орчин, сайжруулах арга зам
 • Монгол улсын зээлжих зэрэглэл
 • Корпоратив засаглал
 • Монгол улсын алсын хараа
 • Өрсөлдөх чадвар, орон нутгийн хөгжил
 • Маргаан таслах мэргэжлийн байгууллага ( мэргэшсэн шүүх, мэргэшсэн арбитр) ба бизнесийн харилцаа
 • Тэтгэвэр болон эрүүл мэндийн тогтолцоо
 • Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрээр дамжуулан экспортыг нэмэгдүүлэх нь
 • Хууль тогтоомжийн тогтвортой, тодорхой байдал ба бизнес
 • МУ-ын худалдаа, аж үйлдвэрийн хөгжил
 • УБ хoтын хөгжлийн стратеги
 • МУ-ын аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх нь
 • Уул уурхайн салбар хаашаа чиглэнэ вэ?
May 17, 2018

Монголын эдийн засгийн чуулган 2015-ын хөтөлбөр

April 17, 2015

Японы зах зээлд хэн гарах вэ?

April 17, 2015

“Эмч, өвчтөн хоёрын дунд ч итгэлцэл алга”

May 17, 2018

Монголын эдийн засгийн чуулган 2015

May 17, 2018

Уул уурхай хаашаа чиглэнэ вэ

May 17, 2018

Макро эдийн засгийн өнөөгийн байдал 2015

May 17, 2018

Ч.Ганхуяг: Баабарын хэлсэнтэй адил хүмүүс энэ танхимд ч байгаа нь харамсалтай

May 17, 2018

М.Энхсайхан: Цаг алдахгүй байна гэдэг монголын болон хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг

May 17, 2018

Улс орны зээлжих арга зүй ба монгол улс рейтинг

May 17, 2018

Эдийн засгийн түншлэлийн тухай монгол улс, япон улс хоорондын хэлэлцээр

May 17, 2018

Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги

May 17, 2018

Худалдааны эрх зүйн орчиныг бүрдүүлэх замаар аж үйлдвэрлэлээ дэмжинэ

May 17, 2018

Хууль тогтоомжийн тогтвортой, тодорхой байдал ба бизнес

May 17, 2018

Үйлчилж байгаа хуулиудад дүрэм, журам гаргахаар заасан зохицуулалтад хийсэн судалгаа

May 17, 2018

Санхүүгийн салбарын тэнцвэртэй хөгжил

May 17, 2018

Монгол улсын макро эдийн засагийн өнөөгийн байдал

May 17, 2018

Mонгол улсын барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалтын орчин

May 17, 2018

Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчин

May 17, 2018

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дахь хөрөнгө оруулалт, монголын боломж

May 17, 2018

Мэдээллийн ёс зүй

May 17, 2018

Aялал жуулчлалын хөгжил

May 17, 2018

Tөрийн хяналт шалгалтын зохицуулалт ба бизнест үзүүлэх нөлөө

May 17, 2018

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх нь

May 17, 2018

Уул уурхайн салбар хаашаа чиглэнэ вэ?

May 17, 2018

Уул уурхайн салбар хаашаа чиглэнэ вэ?

May 17, 2018

МУ-ын аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх нь

May 17, 2018

УБ хoтын хөгжлийн стратеги

May 17, 2018

МУ-ын худалдаа, аж үйлдвэрийн хөгжил

May 17, 2018

Хууль тогтоомжийн тогтвортой, тодорхой байдал ба бизнес

May 17, 2018

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрээр дамжуулан экспортыг нэмэгдүүлэх нь

May 17, 2018

Тэтгэвэр болон эрүүл мэндийн тогтолцоо

May 17, 2018

Маргаан таслах мэргэжлийн байгууллага ( мэргэшсэн шүүх, мэргэшсэн арбитр) ба бизнесийн харилцаа

May 17, 2018

Өрсөлдөх чадвар, орон нутгийн хөгжил

May 17, 2018

Монгол улсын алсын хараа

May 17, 2018

Корпоратив засаглал

May 17, 2018

Монгол улсын зээлжих зэрэглэл

May 17, 2018

Хөрөнгө оруулалтын орчин, сайжруулах арга зам

May 17, 2018

Санхүүгийн салбарын тэнцвэртэй хөгжил ба эз-ийн тогтвортой өсөлт

May 17, 2018

Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалт

May 17, 2018

Төрийн хяналт-шалгалт, түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

May 17, 2018

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба эдийн засаг, нийгмийн хөгжил

May 17, 2018

Институцийн засаглал ба хамтын ажиллагаа

May 17, 2018

Монгол улсын макро эдийн засгийн өнөөгийн байдал

Ивээн тэтгэгчид