Чуулганы мэдээлэл

Эдийн засгийн чуулган 2016

Сургамж, сорилт, шийдэл

Энэ жилийн Монголын эдийн засгийн чуулган “Сургамж, Сорилт, Шийдэл” уриан дор Төрийн ордонд 2016 оны 3-р сарын 30-31-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Энэ үеэр Монгол Улсын Ерөнхий сайд, болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч нар чуулганыг нээн эхлүүлсэн бол УИХ-ын дарга хаан үг хэлснээр өндөрлөв. Чуулганы үеэр гурван нэгдсэн хуралдаан, зургаан салбар хуралдаан болж олон чухал асуудлыг авч хөндсөнөөс “Монгол мөрөөдөл“, “Ногоон бизнес“, “Инноваци” зэрэг асуудлуудыг онцлон хэлэлцэв.

 • Дэлхий, бүс нутаг ба монгол улсын эдийн засгийн төлөв
 • Хөгжлийн төлөө түншлэл
 • Уул уурхайн салбарын алсын хараа
 • Мэргэжлийн ёс зүй
 • Цомхон, чадварлаг төр
 • Хууль эрхзүйн тогтвортой байдал
 • Ногоон бизнес
 • Нийгмийн даатгалын шинэчлэл
 • Хуульчдын өрсөлдөх чадвар
 • Монгол мөрөөдөл
 • Бизнесийн орчин
 • Аюулгүй хүнс- тогтвортой, ашигтай бизнес
 • Эмэгтэйчүүдийн манлайлал
 • Инноваци, бизнесийн боломж
 • Төслийн санхүүжилт
 • Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө
 • Монголын улсын бизнесийн хууль, тогтоомжийг хөгжүүлэх
  санхүүгийн зах зээл
 • Монгол хүний оюуны чадавхи
 • Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
May 16, 2018

Сургамж, сорилт, шийдэл

May 16, 2018

Урьдчилсан хөтөлбөр /3-р сарын 23/

May 16, 2018

Ч.Ганзориг: Бид үлгэр дууриал болох “баатар” төрүүлэх хэрэгтэй

May 17, 2018

Хоёр дахь өдөр

May 17, 2018

Эхний өдрийн хуралдаан

May 17, 2018

Хүлээн авалт

May 17, 2018

Хувьсал нэмэлт видео

May 17, 2018

Монгол мөрөөдөл хэлэлцүүлгийн нэмэлт видео

May 17, 2018

Нийгмийн Даатгалыг Шинэчлэл

May 16, 2018

James Anderson: “Glass account took effect and increased government transparency tremendously”

May 17, 2018

ЦОМХОН, ЧАДВАРЛАГ ТӨР

May 17, 2018

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

May 17, 2018

МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 2030

May 17, 2018

ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ

May 17, 2018

БИЗНЕСИЙН ОРЧИН

May 17, 2018

Хүндэт зочны үг: Др.Даниел Кауфман, Байгалийн баялгийн засаглалын институци, Ерөнхийлөгч

May 17, 2018

Эдийн засгийн төлөв

May 17, 2018

Хүндэт зочны үг: Ноён Aюyми Кониши

May 17, 2018

УУЛ УУРХАЙ: СУРГАМЖ, СОРИЛТ, ШИЙДЭЛ

May 17, 2018

ИННОВАЦИ – БИЗНЕСИЙН БОЛОМЖ

May 17, 2018

МУ – д Үндэсний Эрүүл Мэндийн Даатгалын ( ҮЭМД) тогтолцоог нэвтрүүлэх хэрэгцээ , ач холбогдол

May 17, 2018

Орон сууцны зах зээл

May 17, 2018

Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

May 17, 2018

Бизнесийн орчин

May 17, 2018

Монгол мөрөөдөл

Ивээн тэтгэгчид