ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС

 • 2009
  10 сар
  Сү.Батболд MУ-ын 26 дахь Ерөнхий сайдаар томилогдов
 • 2010
  2 сар
  I Чуулган “Бид хамтдаа чадна”
 • 2011
  3 сар
  II Чуулган “Хөгжилд хамтдаа”
 • 2012
  3 сар
  III Чуулган “Хөгжилд хамтдаа”
  9 сар
  Н.Алтанхуяг МУ-ын 27 дахь Ерөнхий сайдаар томилогдов
 • 2013
  3 сар
  IV Чуулган “Монгол брэнд”
  5 сар
  Анхны Аймгийн чуулган Орхон аймаг
  9 сар
  Монголын талаарх стратегийн уулзалт
 • 2014
  3 сар
  V Чуулган “Монголдоо Бүтээцгээе”
  11 сар
  Ч.Сайханбилэг МУ-ын 28 дахь Ерөнхий сайдаар томилогдов
 • 2015
  4 сар
  VI Чуулган “Итгэлцэл”
 • 2016
  3 сар
  VII Чуулган “Сургамж,Сорилт, Шийдэл”
 • 2018
  3 сар
  Төр хувийн хэвшлийн хэлэлцүүлэг”
  5 сар
  VIII Чуулган

2010-2016 MEF -Хэлэлцсэн сэдэв, гарсан үр дүн

2010 он “Бид хамтдаа чадна” 2011 он “Хөгжилд хамтдаа” 2012 он “Хөгжилд хамтдаа” 2013 он “Монгол брэнд” 2014 он “Монголдоо бүтээцгээе” 2015 он “Итгэлцэл” 2016 он “Сургамж, сорилт, шийдэл” Холбогдон гарсан хууль, дүрэм, журам, бодлогын бичиг баримт болон хийгдсэн ажил
Хөрөнгийн зах зээлийн шинэчлэл Компаний засаглал/ТӨҮГ-ийн удирдлага Хамтын үнэт зүйл ба Сайн засаглал Эдийн засгийн төрөлжилт Компаний засаглал Институцийн засаглал ба хамтын ажиллагаа Мэргэжлийн ёс зүй
Салбарын байдал: Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд Дээд боловсрол ба эрэлт хэрэгцээ Ногоон шийдэл: Усны менежмент Ногоон хөгжил Ажилгүй юу, чадваргүй юу? Уур амьсгалын өөрчлөлт ба эдийн засаг, нийгмийн хөгжил Ногоон бизнес
Улсын бүртгэлийн шинэчлэл Санхүүгийн зах зээл Эдийн засгийн өсөлт ба Санхүүгийн салбар Санхүүгийн зах зээл- Шинэ тоглогчид Санхүүгийн салбарын тэнцвэртэй хөгжил ба Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт Санхүүгийн зах зээл
Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх Өрсөлдөх чадварын хэмжүүр, кластер, инноваци Инновацийн орчин, технологийн гарц Хөгжлийн санхүүжилт Шийдэл нь инноваци Өрсөлдөх чадвар, орон нутгийн хөгжил Цомхон, чадварлаг төр “МУ-ын Дэлхийд” өрсөлдөх чадварын тайлан гаргадаг болсон. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг жил бүр
гаргадаг болсон. http://aimagindex.mn/ нээн ажиллуулсан
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байр Сэргээгдэх эрчим хүч: Нүүрс үү, салхи уу? Хөдөлмөрийн зах зээл ба хүний хөгжил Хүний нөөцийн бодлого Монгол Улсын Макро эдийн засгийн өнөөгийн байдал Дэлхийн болон Монгол Улсын эдийн засгийн байдал, хэтийн төлөв
Геологи, уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал ба тулгамдаж буй асуудал Иргэний оролцоо, мэргэжлийн холбоодын чадавхи Нефтийн бүтээгдэхүүний хараат байдал, даван туулах нь Үйлдвэржилтийн шинэ эрин ноолуурын салбарыг шинэчлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл Уул уурхайн эрх зүйн орчин ба баялаг бүтээгчид Уул уурхайн салбар хаашаа чиглэнэ вэ? Уул уурхайн салбарын алсын хараа
Төсвийн хууль эрх зүйн шинэтгэл Төлөвлөлт, төсөв Төсвийн зарцуулалт ба татвар төлөгчдийн хяналт Хууль эрх зүйн орчин Шүүх эрх мэдлийн шинэчлэл ба бизнес Төрийн хяналт шалгалт, түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө Хууль эрх зүйн тогтвортой байдал
Нийгмийн хамгааллын шинэчлэл Тэтгэврийн тогтолцоо: Нийгмийн хамгааллын хэрэгсэл болох нь Үндэсний бренд ба Монгол улсын хөгжил Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Монгол Улсын алсын хараа Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн бодлого 2030
Хөгжлийн загвар, хүнд өгөөжтэй өсөлт Ядуурал: Өсөлт ядуурлыг бууруулах уу? Үндэсний шинэ эрин ноолуурын салбарыг шинэчлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл Экспортыг нэмэгдүүлэх Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрээр дамжуулан экспортыг нэмэгдүүлэх нь Аюулгүй хүнс-Тогтвортой, ашигтай бизнес
Бизнесийн таатай орчин Эрүүл мэндийн салбар: Асуудал ба шийдэл Бизнесийн орчны шинэчлэл Эрүүл мэндийн салбарын засаглал Тэтгэвэр, эрүүл мэндийн тогтолцоо Монгол улсад үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэхийн ач холбогдол, хэрэгцээ ба арга зам Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль 2016.04.12-нд батлагдсан
Төрийн албаны шинэчлэл Аялал жуулчлал монгол бренд болох нь Судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх МУ-ын Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх нь Бизнесийн орчин
Нийслэл хотын хөгжил Ухаалаг хот- Бидний ирээдүй Улаанбаатар хотын хөгжлийн стратеги Монгол мөрөөдөл
Мэргэжлийн боловсрол ба Эдийн засгийн өсөлт Импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл Маргаан таслах мэргэжлийн байгууллага ба бизнесийн харилцаа Монгол Улсын бизнесийн хууль, тогтоомжийг хөгжүүлэх нь Арбитрийн тухай (2017 оны 2 -р сард)
Орон нутгийн өсөлт Эдийн засагжсан гадаад бодлого Хөрөнгө оруулалтын орчин, сайжруулах арга зам Хөгжлийн төлөөх түншлэл-25 жил
Вируст Хепатит- Чимээгүй тахал: Монгол улын эдийн засагт учруулж буй хохирол Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалт Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө Эрүүл элэг хөтөлбөр, Harvoni
Зээлийн түүх Монгол улсын зээлжих зэрэглэл Нийгмийн даатгалын шинэчлэл
Яагаад урлаг? МУ-ын худалдаа аж үйлдвэрийн хөгжил Хуульчдын өрсөлдөх чадвар
2014 оны онцлох таван эрсдэл Хууль тогтоомжийн тогтвортой, тодорхой байдал ба бизнес Эмэгтэйчүүдийн манлайлал
Ногоон эдийн засаг Корпоратив засаглал Инноваци-Бизнесийн боломж
Монгол улсын онцлог, харьцангуй давуу тал Мэдээллийн ёс зүй, хариуцлага Төслийн санхүүжилт
Монголын хөгжлийн хувилбарууд Монгол хүний оюуны чадавхи
Татварын бодлого- Ялгавартай юу, үгүй юу?